– Hàng hóa sau khi hai bên đã bàn giao và nghiệm thu đúng theo đơn đặt hàng, sẽ không được trả lại theo bất kỳ yêu cầu nào phát sinh.

– Công ty chỉ đổi trả hàng hóa trong các trường hợp sau:

+ Hàng hóa không đúng chúng loại và số lượng như đã cam kết trong đơn đặt hàng.

+ Hàng hóa thí nghiệm không đúng theo yêu cầu ban đầu của khách hàng

+ Hàng giao không đúng thời gian như trong hợp đồng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình của bên mua hàng.

+ Khách hàng không thanh toán đầy đủ 100% giá trị đơn hàng sau khi hàng đến công trình, dẫn đến 02 bên không thể đàm phán dẫn đến công ty phải cho xe quay đầu.