Quảng Bình: Kiểm soát đầu tư các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung

Thực hiện thông báo số 14/TB-VPCP ngày 09/01 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng (VLXD) năm 2017. Ngày 05/3, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 275/UBND-XDCB, chỉ đạo việc tăng cường quản lý Nhà nước về VLXD trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện các nội dung: Những dự án đầu tư sản xuất VLXD chủ yếu trên địa bàn tỉnh gồm xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi, vật liệu chịu lửa trước khi cấp phép phải lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng theo quy định. Kiểm soát đầu tư phát triển VLXD đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt là dự án sản xuất gạch đất sét nung và cơ sở sản xuất VLXD gây ô nhiễm môi trường; đồng thời dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành, địa phương liên quan để tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó lưu ý nội dung quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh phải phù hợp với Quy hoạch phát triển VLXD được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/01/2018; tính toán cân đối cung, cầu cát xây dựng và vật liệu san lấp, có kế hoạch đáp ứng nhu cầu san lấp từng địa phương; ưu tiên sử dụng vật liệu thay thế, vật liệu nhân tạo có sẵn tại địa phương.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường kiểm soát việc khai thác đá, cát, sỏi đúng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, chống sạt lở bờ biển, lòng sông; thực hiện nghiêm quy định về báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, báo cáo tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản.