Gạch 2 lỗ không trát 205x95x55mm

3.500VNĐ

Gạch 2 lỗ không trát

Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được:

  • - Báo giá cập nhật tại nhà máy về sản phẩm vật liệu.
  • - Cơ chế thanh toán linh hoạt cho công trình dự án
  • - Đảm bảo tiến độ giao hàng và bàn giao sản phẩm tại chân công trình
  • Gạch 2 lỗ không trát 205x95x55mm

    3.500VNĐ