Gạch không trát A1 xám 210x100x60mm

3.500VNĐ

Gạch không trát A1 xám 210x100x60mm

Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được:

  • - Báo giá cập nhật tại nhà máy về sản phẩm vật liệu.
  • - Cơ chế thanh toán linh hoạt cho công trình dự án
  • - Đảm bảo tiến độ giao hàng và bàn giao sản phẩm tại chân công trình
  • Gạch không trát A1 xám 210x100x60mm

    3.500VNĐ