Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn khuyến khích, chế tạo thiết bị gạch không nung

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành sản xuất vật liệu xây dựng không nung, thời gian tới sẽ nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn về an toàn, bảo vệ môi trường đối với dây chuyền, thiết bị sản xuất gạch không nung

Đó là thông tin được chia sẻ tại Hội thảo “xây dựng chính sách và tiêu chuẩn khuyến khích, chế tạo thiết bị gạch không nung trong nước”. Hội thảo nhằm mục đích tham vấn ý kiến rộng rãi các chuyên gia, đại biểu để đánh giá thực trạng năng lực các cơ sở chế tạo thiết bị sản xuất GKN; đánh giá hiện trạng cơ chế, chính sách cũng như bổ sung, sửa đổi ban hành các tiêu chuẩn liên quan đến GKN.

Theo báo cáo, về sản xuất thiết bị sản xuất GKN tại Việt Nam, hiện Việt Nam có khoảng trên 40 doanh nghiệp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và cung ứng thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN) ra thị trường như: Công ty Cổ phần Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc; Công ty Cổ phần Đoàn Minh Công; Công ty Cổ phần và Đầu tư & Công nghệ Đức Thành,… Các doanh nghiệp trong nước đã đáp ứng được khoảng trên 50% nhu cầu về dây chuyền và thiết bị sản xuất VLXDKN thị trường trong nước, trong đó tập trung chủ yếu là các dây chuyền sản xuất gạch xi măng.

Về cơ bản, các doanh nghiệp trong nước đã làm chủ được thiết kế và chế tạo các dây chuyền thiết bị sản xuất gạch xi măng công suất đến 40 triệu viên quy tiêu chuẩn (QTC)/năm. Tuy nhiên, hầu hết các dây chuyền, thiết bị chế tạo gạch bê tông khí chưng áp AAC chủ yếu được nhập khẩu.

Một số tồn tại, bất cập trong lĩnh vực máy, thiết bị chế tạo GKN cũng đã được chỉ ra như: đội ngũ nhân lực trình độ cao phục vụ cho nghiên cứu, phát triển tại doanh nghiệp còn hạn chế trong khi sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp chưa phát huy được hiệu quả; các mẫu máy do đơn vị tự nghiên cứu, phát triển theo kinh nghiệm hoặc chép mẫu của nước ngoài; hệ thống các tiêu chuẩn quốc gia cho lĩnh vực chế tạo máy xây dựng còn thiếu, các doanh nghiệp chế tạo chưa công bố được các tiêu chuẩn cơ sở; hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất GKN công suất lớn, có tính tự động hóa cao hiện nay chủ yếu được nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản,…

Tại Hội thảo, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các ngành kinh tế – kỹ thuật (Bộ KH&CN) Nguyễn Đình Hậu đã cùng các đại biểu  trao đổi, chia sẻ thực tiễn thực hiện, tác động những cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực cơ khí, xây dựng; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế; giải pháp hỗ trợ các đơn vị trong nước nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm có chất lượng cao,…

Đặc biệt là xem xét việc xây dựng các tiêu chuẩn về an toàn, bảo vệ môi trường (rung động, tiếng ồn,…), chất lượng sản phẩm đối với dây chuyền, thiết bị sản xuất GKN nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành sản xuất vật liệu xây không nung trong nước nhằm thay thế hoàn toàn sản phẩm gạch đất sét nung.