Gạch bông thông gió 200x200x50mm

26.000VNĐ

Gạch bông thông gió 200x200x50mm

Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được:

  • - Báo giá cập nhật tại nhà máy về sản phẩm vật liệu.
  • - Cơ chế thanh toán linh hoạt cho công trình dự án
  • - Đảm bảo tiến độ giao hàng và bàn giao sản phẩm tại chân công trình
  • Gạch bông thông gió 200x200x50mm

    26.000VNĐ