Trước khó khăn kép do thị trường bất động sản trầm lắng và dịch Covid-19, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đang tìm cách “vượt sóng”. Khó chồng khó Trước bối cảnh tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn do thị trường bất động sản chững lại trong gần 2 năm vừa qua,...

Đọc thêm