Công ty TNHH  Minh Đức nhận thanh toán theo 02 hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Về cách thức thanh toán, khách hàng thanh toán 100% toàn bộ đơn hàng trước khi nhận hàng. Hoặc thanh toán trước 30% trước khi đặt hàng, và thanh toán nốt 70% còn lại sau khi hàng được giao đến chân công trình.

Ngoài ra, đối với những đơn hàng dự án cho công trình lớn, nếu đơn vị mua hàng có thư bảo lãnh thanh toán, chúng tôi cũng sẽ xem xét theo hình thức thanh toán công nợ có bảo lãnh

Tài khỏan thanh toán

Chủ tài khỏan: CÔNG TY TNHH SẮT THÉP XÂY DỰNG MINH ĐỨC

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank
Tại Chi nhánh Bắc Linh Đàm
Số tài khoản: 1913.014.250.3966