Ngói 16 kích cỡ 350x232x10,5mm

13.000VNĐ

Ngói 16 kích cỡ 350x232x10,5mm

Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận được:

  • - Báo giá cập nhật tại nhà máy về sản phẩm vật liệu.
  • - Cơ chế thanh toán linh hoạt cho công trình dự án
  • - Đảm bảo tiến độ giao hàng và bàn giao sản phẩm tại chân công trình
  • Ngói 16 kích cỡ 350x232x10,5mm

    13.000VNĐ