Gạch ốp lát Việt Nam bị điều tra bán phá giá

Gạch ốp lát Việt Nam bị điều tra bán phá giá

Thương vụ Việt Nam tại Argentina cho biết, Bộ Sản xuất Argentina đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu từ Ấn Độ, Malaysia, Brasil, Trung Quốc và Việt Nam.

Theo đó, các sản phẩm gạch có mã HS (mã phân loại hàng hóa để tính thuế nhập khẩu) bị điều tra bán phá giá trong giai đoạn từ năm 2013-2016 có mã 6907.90.00 và 6908.90.00.

Biên độ phá giá cáo buộc đối với sản phẩm gạch ốp lát từ Trung Quốc là 184,9%, Ấn Độ là 106,64%, Malaysia là 125,76%, Brazil là 22,79% và Việt Nam là 29,73%.