Nâng cao giá trị lao động và chất lượng sản phẩm

Được thành lập và hoạt động từ năm 2004, Nhà máy gạch Tuynel Tahaka-Công ty Tân Hồng Ngọc tại xã Đông Tiến (Yên Phong) chuyên sản xuất gạch xây dựng từ đất sét luôn là một trong những đơn vị đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động.

Sản phẩm chính của đơn vị là gạch từ đất nung, phục vụ nhu cầu xây dựng trong và ngoài tỉnh. Với phương châm “giải phóng sức lao động, nâng cao giá trị lao động và chất lượng sản phẩm”, Nhà máy luôn bám sát thị trường, xây dựng chiến lược sản xuất phù hợp với thực tiễn, nên sản phẩm và doanh thu tăng trưởng theo lộ trình phát triển của nhà máy.

Theo quyết định số 1469/2014/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó gạch đất sét nung qui chuẩn có nhu cầu là 18 tỷ viên/năm, chiếm 60% nhu cầu vật liệu xây, như vậy qui mô thị trường gạch xây bằng đất sét nung là không nhỏ, đặc biệt là Chính phủ không cho đầu tư các lò gạch đất sét nung bằng công nghệ thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng (lò Hoffman). Nắm bắt cơ hội này, đi đôi với chiến lược phát triển bài bản, Nhà máy gạch Tuynel Tahaka cải tạo 2 dây chuyền sản xuất gạch nung công nghệ cũ chuyển sang công nghệ hiện đại, vừa góp phần nâng cao công suất vừa giảm số lao động chân tay nặng nhọc. Sau cải tiến công suất của dây chuyền sản xuất gạch lỗ đạt 105-107%; công suất dây chuyền gạch đặc đạt 95-97%, chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, Nhà máy còn đầu tư 8 xe nâng thay thế hơn 100 lao động (trước kia làm thủ công). Sau cải tiến, công suất của Nhà máy đạt 42 triệu viên/năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 150 lao động.

Để giữ chân công nhân có tay nghề, đồng thời phát huy trí lực của người lao động tập trung cho sản xuất kinh doanh, Nhà máy đã thực hiện tốt quan điểm “không cải thiện tiền lương thì không thể thu hút lao động”. Vì vậy, đi cùng với biện pháp gắn thu nhập với năng suất lao động, Nhà máy thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về bảo đảm quyền lợi cho người lao động với thời gian làm việc tối đa 7 h/ngày, đóng BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện tốt các chế độ cho người lao động (thăm hỏi ốm đau, tặng quà các ngày lễ, tết…). Trên cơ sở bảng lương được xây dựng theo qui định của Nhà nước và quá trình bình xét thi đua, năng suất lao động ở các tổ sản xuất, hàng tháng, Nhà máy tổ chức phát lương công khai đến tận người lao động. Người lao động được thụ hưởng theo đúng năng lực, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Lương bình quân của công nhân là 6 triệu đồng/người/tháng, nhưng vẫn có nhiều công nhân do làm việc hiệu quả, năng suất cao nên thu nhập đạt 9 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Nhà máy còn dành nguồn kinh phí thích đáng để trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 100% công nhân thực hiện tốt nội qui về bảo hộ lao động. Nhiều năm qua, đơn vị không xảy ra trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng nào. Không những thế Nhà máy thường xuyên phối hợp với các Trung tâm dạy nghề tổ chức dạy nghề tại chỗ nâng cao tay nghề cho công nhân, phối hợp với Công đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, công nhân thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu văn hoá, văn nghệ, tham quan du lịch…

Ông Đặng Đình Lợi, Phó Giám đốc Công ty, Bí thư Chi bộ Nhà máy cho biết: “Sản xuất kinh doanh của Nhà máy có hiệu quả ngoài vai trò lãnh đạo của Ban giám đốc và sự nỗ lực của người lao động, còn có vai trò rất lớn của tổ chức cơ sở Đảng. Hàng năm, trên cơ sở Quy chế phối hợp, Chi bộ phối hợp tốt với Ban Giám đốc trong việc lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động. Những năm gần đây, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy luôn đạt hiệu quả cao, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Nhà máy từng bước đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm được khách hàng tin dùng. Đời sống của người lao động ngày một nâng lên, thu nhập bình quân năm 2016 đạt 6 triệu đồng/người/tháng (tăng 2 triệu đồng so với năm 2015). Về phương pháp và nội dung lãnh đạo, hàng tháng, quý, năm, Chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất. Đề nghị Ban Giám đốc cân nhắc, sắp xếp các đảng viên gương mẫu vào những vị trí quan trọng trong các dây chuyền sản xuất, các phòng, ban của Nhà máy. Qua đó phát huy tính tiền phong gương mẫu, làm gương cho các lao động khác cùng phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Nhà máy”.