Tạo thị trường cho vật liệu xây không nung

Để tạo điều kiện thuận lợi cho vật liệu xây không nung phát triển và có chỗ đứng trên thị trường, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, định mức cho loại sản phẩm này.

Theo Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) Phạm Văn Bắc, muốn tạo thị trường cho vật liệu xây không nung (VLXKN) thì một trong những giải pháp quan trọng là phải giảm tỷ lệ gạch đất sét nung và có thể hạn chế việc phát triển gạch nung bằng cách tăng thuế sử dụng tài nguyên. Việc tăng thuế sử dụng tài nguyên cũng cần thiết và phải triệt để, kể cả thu thuế từ các nhà máy tuynen hiện có. Hiện nay, nhiều nơi không có quy hoạch về nguồn nguyên liệu, nhưng nếu có quy hoạch nguồn nguyên liệu, có mỏ thì sẽ thu được loại thuế này.

Cùng đó, việc tăng cường quản lý và tăng phí về môi trường cũng sẽ hạn chế được sự phát triển gạch đất sét nung – ông Phạm Văn Bắc nhận xét.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến lo ngại rằng việc xóa nhà máy gạch thủ công, nhưng lại cho phát triển các nhà máy gạch tuynel công suất lớn cũng là trở ngại kìm hãm sự phát triển của VLXKN.

Về vấn đề này, ông Phạm Văn Bắc nhận định, hiện nay Chính phủ khuyến khích phát triển VLXKN, nhưng không cấm phát triển gạch nung. Việc xóa các lò gạch thủ công không phải để đầu tư nhà máy gạch tuynen.

Thực tế cho thấy, việc phát triển nhà máy gạch nung tuynen tùy thuộc vào quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của từng địa phương, do UBND các cấp ban hành.

Bởi vậy, có những địa phương có thể đầu tư thêm nhà máy gạch tuynen, nhưng cũng có địa phương không đầu tư mới nữa.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho VLXKN phát triển và có chỗ đứng trên thị trường, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, định mức cho loại sản phẩm này.