Khai trương cổng thông tin điện tử về các dự án BOT

Chiều 12-9, Bộ GTVT đã khai trương cổng thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Bộ này quản lý tại địa chỉ http://ppp.mt.gov.vn.

Việc ra mắt trang này nhằm cung cấp thông tin cơ bản về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (phần lớn là BOT- PV) phục vụ việc quản lý nhà nước và cung cấp thông tin công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp.

Cổng thông tin điện tử này có trên 10 chuyên trang, chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo đó chuyên trang Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, danh sách dự án sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư được công bố để giúp cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu, tìm kiếm đầy đủ, tham gia đấu thầu.

Chuyên trang “Dự án đang triển khai xây dựng, dự án vận hành khai thác” cung cấp thông tin liên quan dự án (tổng mức đầu tư, quy mô, nhà đầu tư, tiến độ khởi công, hoàn thành, trạm thu phí, mức phí).

Đặc biệt là thời gian thu phí chính thức sau khi cập nhật quyết toán dự án cũng sẽ được đăng tải để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu, giám sát Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, khai thác các dự án PPP.

Bên cạnh đó, chuyên trang “Nhà đầu tư, văn bản” là nơi cung cấp danh sách các nhà đầu tư, địa chỉ liên hệ; các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công tư, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước, hướng dẫn quy trình thực hiện dự án.

Phát biểu tại lễ khai trương, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết Bộ GTVT đã tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện đầu tư các dự án theo hình thức BOT. Ngoài những kết quả tích cực làm thay đổi bộ mặt hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều việc phải sửa chữa, thay đổi để các dự án BOT đạt hiệu quả tốt hơn.

Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử về các dự án PPP là một trong những chủ trương của Bộ GTVT để công khai, minh bạch thông tin về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu và tiếp cận thông tin.

Nguồn : tuoitre.vn